Banka Sorunları

İdari Takip Nedir? Kanuni Takipten Farkları Nelerdir?

Bankaların kullanmış olduğunuz bedelin ödemelerini düzenli bir şekilde yapılması bankaların sunduğu hizmetlerden bir nevi avantajlardan faydalanılmasını sağlıyor iken tersi bir durum ise olumsuz sonuçlar ortaya çıkarabilecektir. Dönemlik ödemelerini sürekli bir şekilde geciktiren bir şahsın hem ekonomik hem de psikolojik etkilenmesi negatif bir seyirde olacaktır. Borçlunun ödeme yapması gerektiği zamanı  en az üç ayı aşması ve ödeme yapılmaması halinde bankalar yasal yöntemlere başvurarak alacaklarını tahsil etmenin yollarını aramaktadırlar. Bankalar bu tür durumlara yönelik idari ve kanuni takipten yararlanarak işlerini halletmektedirler.

90 Günlük Süre
Bir kredi veya kredi kartına ait borcunun ödenme süresi doksan gün geçmesi sonunda yasal bir zorunluluk kapsamında ödeme planının dışına çıkılmasını içermektedir. Bu şartlar gerçekleşmesi ile birlikte müşteri ile daha önce her iki tarafın bir takım haklarını ele alan sözleşmeye bağlı kalmadığını ortaya koyar. Bu durum yaşanması ile birlikte borçlu olan tarafa ihtar çekilir ve yedi gün içinde borcunu ödemesi istenir. Burada devreye giren kavram muacceli yettir. Muacceli yet ise borç alacak ilişkilerinde vadenin resmen dolması ya da şartın gerçekleşmesi gibi sebeplerden ötürü borcun borçludan resmen istenebilir hale gelmesidir. Bu süre bitmesi neticesinde borçlu olan taraf kendisine tebliğ edilen biçimde ödeme yapmaması halinde alacaklı taraf belirli bir süre bu işi avukata devretmeden başka bir ifade ile icra işlemleri başlatmadan evvel idari takip aşamasında işlemlerini yürütür. Bu takibat süresince alacaklı olan tarafın tahsilat ekipleri aramalar yaparak borçlu olan tarafa yeni bir ödeme planı sağlamış olur. Burada üzerinde durulması gereken bir nokta da bu işlemler neticesinde temerrüt faizin işlemeye başlamasıdır. Borçlu ona tanınan hakkı da bir fırsat bilmeyerek yeni plana yine bağlı kalmazsa artık kanuni takip aşamasına geçilmiş olur. Bu olaylar neticesinde de icra takibi başlamış olur.

Her Banka İdari Takip Uygular Mı?
Anlaşılacağı üzere idari takip bankalar tarafından geliştirilmiş ve süresi itibariyle doksan günü aşan alacakların direk kanuni takip altına alınmasını engellemektedir. Bunun yerine tebligat yapıldıktan sonra temerrüt faizini de işleterek borca yeni bir ödeme süreci belirlenmesini sağlar. İdari takibi uygulayan belli başlı bankalar bulunmaktadır. Bu işlemi her banka yürütmediği gibi bazıları doksan günün sonunda yasal tatbikatı başlatmış olur.

İdari takip süresince bilinmesi gereken bir diğer konuya da değinmek gerekir ise idari takibe uğrayan borçlunun gecikme durumlarının KKB kayıtlarında depolanıyor olduğudur. Kanuni takip durumunu geçirmiş olan borçlu sonrasında kredi almak isterse ret edilme olasılığı bulunmaktadır. Bu durum aynı şekilde idari takibe uğramış borçlu içinde geçerlidir.

İdari Takip Ne Zaman Kalkmaktadır?
İdari takip altına alınan bir şahsın bu süreçten ne zaman kurtulacağı ise merak edilen diğer sorulardan bir tanesidir. İdari takibin kalkması için kişinin öncelikle borcunu ödemiş olması gerekmektedir. Bu durum neticesinde üstte bahsi geçen durum ortaya çıkmaktadır. Yani kişi bankaların kredi risk raporunda bulunmasından ötürü ilerde kredi talebi oluşması halinde isteğinin gerçekleşmemesi ile karşı karşıya kalmaktadır. Geçmişte böyle bir süreçten geçmiş olan birinin bu işlemi kayıt altına alınması sayesinde ilerde buna yönelik önlem alınmaktadır da denebilir.

İdari Takipteki Borca Faiz İşler Mi?
Bankanın idari birimi tarafından izlenen bir dosyadaki borca faiz işlemesi her halükarda geçerlidir. Hatta bu koşullar altında ortaya çıkan oran normal zamandaki faizin üstüne çıkan bir rakamdır. Üstte de belirtildiği üzere bir borcun idari takip nezdince işleyen rakamına temerrüt faizi denmektedir.

Bir Borca İdari Takip Uygulanması Zorunlu Mudur?
Bir borcun ödenmesinin gerçekleşmemesi ile birlikte yapılacak olan işlem yasal takip sürecinin başlatılıp icra yöntemine başvurarak borcun tahsilinin sağlanmasıdır. Bu nedenden ötürü idari takip bir zorunluluk içermemekle birlikte tamamen tercihe bağlı bir konudur. Bu sebepten ötürü de bazı bankalar idari takip uygulamayı tercih ederken bazıları ise ilgili dosya için direk kanuni takip işlemi başlatırlar. Bunu kayıt altına alıyor olmasından sebebiyle de ödemlerin gününde yapılması daha sonrası için olumlu sonuçlar doğuracaktır.

İlgili Makaleler

Bir yanıt yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Başa dön tuşu